0533 426 05 45

Varlık Sahibi

 ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, varlık envanterinde varlık sahibinin (asset owner) belirlenmesini ister. Varlık sahibi, varlığın işletiminden sorumlu olan bir anlamda onu koruyan kişidir. Örneğin sunucu bilgisayarlar, sistem yöneticisi tarafından yönetilir. Bu anlamda sahibi bilgi işlem sorumlusu olabilir. Diğer yandan bir elektronik dosyanın sahibi onu oluşturan (kaydeden) kişidir. Varlık sahibi, varlığın gizliliğinin, bütünlüğünün, erişilebilirliğinin sağlanmasından birinci derecede sorumlu kişi ya da kişilerdir. 
Varlık sahibinin yanı sıra bir de “varlık emanetçisi” vardır. Emanetçi, “kullanıcı” anlamına gelir. Bir varlığın sahibi farklı kişiler ya da aynı kişi olabilir. Örneğin sözleşmelerden sorumlu kişi sözleşmelerin emanetçisi olabilir, sahibi ise muhasebe müdürü ya da şirket sahibi olabilir. 

Diğer Yazılar