0533 426 05 45

İş Sürekliliği (Business Continuity) - ISO/IEC 27001 için de çok önemli

 İş sürekliliği (business continuity), Kurumun kritik süreçlerinin devamlılığını sağlamak, sağlanamadığı durumlarda ön görülen sürelerde yeniden çalışır hale getirmek üzere sistemli bir hazırlık ve denetimleri içerir.
Bir sözü tekrar edeyim: Meriç taştığında yağmur yağmıyordu.

Diğer Yazılar