0533 426 05 45

ISO/IEC 27001’in Önemli Özellikleri

 Kısaca ISO/IEC 27001 olarak adlandırdığımız belge, genel olarak kurumlar için bilgi güvenliğine yönelik bir standardı tanımlar. Teknolojiye, fiziksel ve çevresel koşullara, insan gücü ve uygulamalara yönelik kuralları ve uygulamaları içerir. 
ISO/IEC 27001’in modülerlik, ölçeklenebilirlik, esneklik ve sürekli gelişmeye açık olmak gibi özellikleri vardır. Bu anlamda boyutları, sektörü ve yerleşimi farklı olan şirketlere ve kurumlara uygundur.
Bu standarda yönelik tipik özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz:
·         Salt teknoloji bağımlı bir standart değildir.
·         Risk analizi temelinde oluşturulur. Riskler sürekli olarak düşürülmeye çalışılır.
·         Belli süreçlerden oluşur. Sürekli güncellenmesi ve yaşatılması gerekir.
·         Belli bir marka, ürün ya da teknolojiye dayalı değildir.
·         Her sektörde ve farklı büyüklüklerdeki kuruluşlarda uygulanabilir.
....
....
 
 

Diğer Yazılar